Nasza oferta

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Stawki podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wahają się od 2% do 17%. Głównie dla osób o dużych przychodach, a małych kosztach działalności.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Narzędzie księgowe służące do bieżącej ewidencji księgowej, która służy do księgowania wszelkich przychodów oraz wydatków Twojej firmy. Jest to najprostsza forma rozliczania się przedsiębiorstwa z urzędem skarbowym

Obsługa kadrowo-płacowa

Obsługa kadrowa pracowników w kwestii umów pracowniczych, prowadzenia skrupulatnej dokumentacji każdej osoby zatrudnionej w przedsiębiorstwie, rozliczania ze zwolnień lekarskich i urlopów oraz naliczania, ewidencji i wypłacania wynagrodzeń.

Analiza finansowa

Zbieramy informacje o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, niezbędnych w procesie zarządzania oraz wykorzystywanych przez otoczenie przedsiębiorstwa: kredytodawców, kontrahentów, inwestorów, audytorów, urzędy statystyczne itp.

Audyt wewnętrzny

 Audyt wewnętrzny pomaga organizacji w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i metodyczne podejście do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i zarządzania organizacją.

Doradztwo podatkowe

Organizujemy konsultacje z doradcą podatkowym w zakresie udzielania podatnikom, płatnikom i inkasentom opinii i wyjaśnień co do ich obowiązków podatkowych i celnych, także w zakresie egzekucji administracyjnej.

BHP

Pomagamy pracodawcy i pracownikom zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz dostarczyć środki ochrony, gwarantując pracownikom ochronę ich życia i zdrowia w środowisku pracy. Organizujemy wstępne i okresowe szkolenia BHP.

RODO

Pomagamy chronić podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, a w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych. Organizujemy audyt RODO w celu inwentaryzacji posiadanych przez organizację zasobów informacji oraz metod ich przetwarzania oraz ochrony.

BDO i ochrona środowiska

BDO to system teleinformatyczny, który dysponuje bazą danych o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Pomagamy uzyskać wpis do rejestru i prowadzić ewidencję odpadów. Zajmujemy się sprawozdawczością w zakresie ochrony środowiska.